HMS og KS

Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) & Kvalitetssikring (KS)

Karmsund Contracting har et godt utarbeidet HMS system som dekker alle krav stilt av HMS forskriften. Vi har utarbeidet en egen håndbok for Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) som dekker kravene i «Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter».

Vårt kvalitetssystem (KS) er bygd opp av et overordnet styringsdokument med tilhørende prosedyrer, instrukser og skjema for intern kontroller. Kvalitetssystemet søker å dekke kontraktskrav og er basert på NS-ISO 9001, samt miljøstyringssystemet ISO 14001.

Utformingen av vår HMS-KS standard er gjort i samarbeid med våre ansatte. Alle våre nyansatte får innføring i bruk av HMS håndbok før de begynner i det praktiske arbeidet.

Eventuelle avvik følges opp av vårt Verneombud i samarbeid med HMS ansvarlig, avdelingsleder og de involverte parter.

logo_footer_Achile_JQSAT YOUR SERVICE 24 hour duty phone +47 90109155Karmsund Servicebase, Storasundvegen 89, N-4260 TORVASTAD, NORWAY post@karmsundgroup.no